Usługi kadrowo-płacowe

 

Obsługa kadrowa:

- sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

- prowadzenie akt osobowych pracowników,

- prowadzenie spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne),

- sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia,

- prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,

- obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło).

 

Obsługa płacowa:

- sporządzanie list płac do umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło,

- sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,

- sporządzanie druków ZUS RMUA,

- sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B),

- sporządzanie rocznej deklaracji (PIT-4R, PIT-8AR).

 


biuro rachunkowe Kielce - Provento - Księgowość Kielce